ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Entra en vigor el nou RD 795/2010 de gasos fluorats. Com ens afecta?

 

Amb la publicació del RD 795/2010 sobre la Comercialització i Manipulació de Gasos Fluorats, en vigor des del passat 26 de Juny, han sorgit molt dubtes. Projecta’t us informa dels requisits i obligacions més rellevants.

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONS:

- Distribuïdors: únicament podran vendre gas a empreses habilitades

- Empreses habilitades: són les úniques que podran instal·lar, fer el manteniment o revisions (inclosos el control de fuites, càrrega i recuperació) i manipular contenidors de gas.

- Titulars / Propietaris dels equips: hauran de contractar la instal·lació i manteniment de les instal·lacions a empreses habilitades.


ETIQUETATGE D’EQUIPS:

Les empreses habilitades col·locaran una etiqueta amb les següents característiques:

- La frase “Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el protocolo de Kioto”.

- Els noms químics abreviats dels gasos d’efecte hivernacle.

- La quantitat de gasos fluorats.

 

MANTENIMENT DE REGISTRES:

Caldrà portar un registre dels aparells que continguin 3kg o més de gasos fluorats d’efecte hivernacle, així com de la quantitat i del tipus de gas instal·lat, afegit o recuperat durant el manteniment, reparació i eliminació definitiva.

 

Des del 4 de Juliol de 2011, és necessari tenir la certificació necessària relativa a aquest Reial Decret.

 

Per més informació, poden posar-te en contacte amb nosaltres o descarregar-se el pdf de la disposició.