ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Nou Etiquetat d'Eficiència Energètica: Eficiència Estacional

plan-renove-aire-acondicionado

Com a part de la política europea contra el Canvi Climàtic, la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell exigeix ​​a la Comissió que adopti mesures que permetin als consumidors triar els productes energèticament més eficients. En aquest sentit, en relació amb l'etiquetatge energètic dels condicionadors d'aire, ha aprovat el Reglament 626/2011, l'aplicació del qual serà obligatòria a partir de l'1 de gener de 2013.

 

 

 

Aquest Reglament estableix un nou format d'etiqueta energètica pels condicionadors d'aire amb una potència nominal igual o inferior a 12 kw. i introdueix dos nous conceptes que substituiran els actuals valors de rendiment:

 

  • - Factor d'Eficiència Energètica estacional (SEER): Factor d'eficiència energètica global de la unitat, representatiu de tota la temporada de refrigeració, calculat com a demanda anual de refrigeració de referència dividida pel consum anual d'electricitat per refrigeració.

  • - Coeficient de rendiment estacional (SCOP): Coeficient global de rendiment de la unitat, representatiu de tota la temporada de calefacció designada (el valor de l'SCOP correspon a una temporada de calefacció determinada), calculat dividint la demanda anual de calefacció de referència pel consum anual d'electricitat per a calefacció.

 

El nou format de l'etiqueta dels condicionadors d'aire serà obligatori segons el següent calendari i tindrà el següent format:

- A partir d'1 de gener de 2013: A, B, C, D, E, F i G.

- A partir d'1 de gener de 2015: A +, A, B, C, D, E i F.

- A partir de 1 gener 2017: A + +, A +, A, B, C, D i E.

- A partir de 1 gener 2019: A + + +, A + +, A +, A, B, C, D.

 

 

    1         2    

 

 

No obstant això, malgrat la seva aplicació progressiva, el propi reglament permet que els equips que ja arribin les classes energètiques superiors (A +, A + + i A + + +) puguin mostrar abans que aquestes hagin d'aparèixer obligatòriament en les etiquetes energètiques, afavorint així que els consumidors puguin optar pels equips energèticament més eficients.

 

 

 

DISSENY ECOLÒGIC

També com a part de la seva política contra el Canvi Climàtic, la comissió ha aprovat el Reglament 206/2012, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell respecte dels requisits de disseny ecològic aplicables als condicionadors d'aire i als ventiladors.

 

Aquest Reglament estableix uns requisits mínims d'eficiència energètica per als condicionadors d'aire amb una potència nominal igual o inferior a 12 kw, prohibint expressament la posada al mercat, a partir de l'1 de gener de 2013, de qualsevol equip que no els abast.

 

Aquests requisits comportaran la desaparició del mercat dels productes energèticament menys eficients, ja que, tot i que el Reglament 626/2011 estableix una etiqueta energètica l'escala arriba fins a la classe "G", a partir l'1 de gener de 2013 no es podran introduir a el mercat equips d'aire condicionat que no arribin a un mínim.

 

3