ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Instal·lacions frigorífiques

Totes les instal·lacions frigorífiques s’han d’ajustar al que s’estableix al Reial Decret 138/2011, Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITCs complementàries.

Les instal·lacions frigorífiques es classifiquen en funció del risc potencial en dues categories, Nivell 1 i Nivell 2. En les primeres és suficient amb la presentació d’una memòria tècnica, mentre que en les de Nivell 2 cal un projecte tècnic.

 

Així, les instal·lacions frigorífiques que precisen projecte tècnic són:

 Tipus d'instal·lacions

Límits

 Instal·lacions amb sistemes frigorífics independents amb una potència elèctrica en els  compressors P > 30kW

 Instal·lacions en que la suma total de la potència elèctrica dels compressors excedeixi 

P > 100kW

 Instal·lacions que refredin càmeres d’atmosfera artificial

Totes

 Instal·lacions que utilitzin refrigerants de mitja i baixa seguretat (L2 i L3)

Totes

 

Li oferim:

 • - Càlcul de les necessitats frigorífiques
 • - Càlcul de la central de generació de fred
 • - Estudi del sistema triat
 • - Distribució de xarxa de canonades
 • - Distribució de xarxa de conductes
 • - Definició de les cambres refredadores

Serveis

 • projectes

  Projectes bàsics i executius

  Realitzem el disseny de projectes bàsics i executius d'instal·lacions de climatització, elèctriques, petrolífers, gas, aigua, …

   

 • llicencies

  Llicències d'activitats

  Vols obrir un negoci? Realitzem llicències d’activitats i estudis d'impacte ambiental de tot tipus d’establiments, locals comercials i naus.

   

 • legal

  Legalitzacions

  Legalitzem qualsevol instal·lació als organismes corresponents, ajuntaments, departaments de la Generalitat, EIC's.

   

 • obra

  Direcció d'obra

  Fem la direcció tècnica o facultativa de l'obra amb l'objectiu d'evitar errors d'execució i garantir la qualitat de l'obra.

   

 • featured-tuts-3

  Assessorament tècnic

  L’assessorem i li confeccionem un estudi de qualsevol instal·lació, quan la normativa no requereixi cap projecte tècnic.

   

 • formacion

  Formació

  Realitzem jornades tècniques i cursos per l'obtenció dels carnets d'instal·lador autoritzat en les nostres aules de formació.

   

Projectes i estudis

estudis

Projecta’t posa a la seva disposició un servei integral d’enginyeria que engloba l’elaboració de projectes tècnics (bàsics i executius), llicències d'activitats, legalitzacions, direccions d'obra, assessorament tècnic i formació. Li oferim la nostra àmplia experiència en el sector de les instal•lacions.

 

Projectes i estudis d'instal·lacions:

- Instal•lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

- Instal•lacions elèctriques BT

 

logo