ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Seguretat contraincendis

Totes les instal·lacions contraincendis s’han d’ajustar al que especifica la normativa vigent.

 

En funció del tipus d’edifici, les normatives a aplicar són:

 Tipus d'instal·lacions

Normativa

 Establiments industrials RSCIEI (RD 2267/2004)

 Activitats d’ús no industrial (vivendes, administratiu, comercial, docent…)

CTE DB-SI

 Establiments de càmping

Ordre d’11 juliol 1986

Decret 183/2010

 Establiments d’espectacles i activitats recreatives

CTE

Llei 11/2009

Decret 112/2010

 Regulacions en matèria de prevenció de riscos laborals i de protecció civil

Llei 31/1995

Decret 82/2010

RD 485/1997

RD 486/1997

 Condicions d’instal·lació i manteniment de tots els equips i mitjans de seguretat contra  incendi

RD 1942/1993

Ordre de 16 abril de 1998

 Classificació dels productes de la construcció i dels elements constructius

RD 312/2005

 

La Llei que estableix la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis per establiments, activitats, infraestructures i edificis és la Llei 3/2010.

 

Li oferim:

 • - Càlcul de l’ocupació de l’edifici o establiment
 • - Disseny dels elements d’evacuació
 • - Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació
 • - Càlcul de sistemes fixes d’extinció (BIES, hidrants…)
 • - Definició dels extintors
 • - Definició de l’enllumenat d’emergència

Serveis

 • projectes

  Projectes bàsics i executius

  Realitzem el disseny de projectes bàsics i executius d'instal·lacions de climatització, elèctriques, petrolífers, gas, aigua, …

   

 • llicencies

  Llicències d'activitats

  Vols obrir un negoci? Realitzem llicències d’activitats i estudis d'impacte ambiental de tot tipus d’establiments, locals comercials i naus.

   

 • legal

  Legalitzacions

  Legalitzem qualsevol instal·lació als organismes corresponents, ajuntaments, departaments de la Generalitat, EIC's.

   

 • obra

  Direcció d'obra

  Fem la direcció tècnica o facultativa de l'obra amb l'objectiu d'evitar errors d'execució i garantir la qualitat de l'obra.

   

 • featured-tuts-3

  Assessorament tècnic

  L’assessorem i li confeccionem un estudi de qualsevol instal·lació, quan la normativa no requereixi cap projecte tècnic.

   

 • formacion

  Formació

  Realitzem jornades tècniques i cursos per l'obtenció dels carnets d'instal·lador autoritzat en les nostres aules de formació.

   

Projectes i estudis

estudis

Projecta’t posa a la seva disposició un servei integral d’enginyeria que engloba l’elaboració de projectes tècnics (bàsics i executius), llicències d'activitats, legalitzacions, direccions d'obra, assessorament tècnic i formació. Li oferim la nostra àmplia experiència en el sector de les instal•lacions.

 

Projectes i estudis d'instal·lacions:

- Instal•lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

- Instal•lacions elèctriques BT

 

logo