ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Direcció d'obra

obra

 

Quan hi ha un projecte executiu es recomana la direcció tècnica o facultativa de la instal•lació, amb l’objectiu d’evitar errors d’execució, per garantir la qualitat de l’obra i per solucionar possibles imprevistos durant l’execució de la instal•lació.

 

 

La direcció d'obra és la manera de poder certificar que l'obra s'està executant conforme al projecte o, en el seu defecte, conforme a les resolucions que la direcció facultativa ha determinat durant l'execució de l'obra.

 

La nostra experiència en direcció d'obra garanteix que el client disposi en tot moment d'assessorament personalitzat, i alhora permet que es puguin prendre decisions àgils i flexibles durant l'execució del projecte sempre que sigui necessari.