ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Legalitzacions

legal

Realitzem la legalització integral de les instal·lacions industrials noves o existents, les seves modificacions o ampliacions, tant per la seva posta en marxa com per requeriment de les diferents Administracions Públiques.  

Oferim un servei integral en el que s’analitza en funció del tipus d’instal·lació la documentació necessària per a la seva legalització, s’elabora i es tramita, portant un seguiment fins a la seva concessió.

 

Legalitzem les següents instal·lacions:

- Instal•lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

- Instal•lacions elèctriques BT